Dotacje

W latach 2014 - 2015  firma TECHNOPOL GROUP SP. Z O.O. zrealizowała projekt współfinansowany ze środków unijnych pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w TECHNOPOL GROUP sp. z o.o.” na podstawie Umowy o dofinasowanie nr UDA-POIG.04.04.00-30-059/13-00.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.Zadzwoń do nas:

(62) 735 84 58

ISO
Posiadamy certyfikat:
ISO 9001:2008